Tag: ທຶນຝຶກອົບຮົມຢູ່ຈີນ

7th February 2020 0

ຄວາມຈິງ 3ປະການ! ກໍລະນີປະກາດຮັບສະໝັກຄົນລາວ 600ຄົນ ໄປເຝິກອົບຮົມເຕັກນິກລົດໄຟຢູ່ ສປ ຈີນ

By Education

ກ່ອນໜ້ານີ້ ແອັດເຊື່ອວ່າຫຼາຍທ່ານທີ່ຕິດຕາມຂ່າວສານທາງອອນລາຍຈະປາກົດເຫັນກ່ຽວກັບການປະກາດຮັບສະໝັກຄົນລາວໄປຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກລົດໄຟຢູ່ ສປ ຈີນ ຈໍານວນ 600 ຄົນ, ເຊິ່ງມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຢ່າງບິດເບືອນໄປຈາກຈຸດປະສົງທີ່ບໍລິສັດຢາກສື່ ຫຼ້າສຸດ ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ໄດ້ອອກແຈ້ງການຊີ້ແຈງຕໍ່ເລື່ອງດັ່ງກ່າວ. ໂດຍພາຍໃນແຈ້ງການໃຫ້ຮູ້ວ່າ 1 ການສະໝັກທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້ສະໝັກໂດຍກົງກັບບໍລິສັດ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຊ່ອງທາງການສະໝັກແມ່ນຈະກໍານົດຢູ່ໃນແຈ້ງການທີ່ເປັນທາງການ, ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ບໍ່ມີນະໂຍບາຍການຮັບສະໝັກຜ່ານນາຍໜ້າ ຫຼື…