Tag: ທຶນອົດສະຕາລີ

18th December 2019 0

ວ້າວ! ປີນີ້ 30 ຊີວິດໄດ້ຮັບທຶນໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ອົດສະຕາລີ ດີໃຈນຳ

By Education

ອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານທູດອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີ ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ຂອງ ອົດສະຕຣາລີ ຈຳນວນ 30 ຄົນ, ນອກຈາກນີ້ ທ່ານທູດຍັງໄດ້ ກ່າວອຳລາ ນັກຮຽນ ຈຳນວນ 31 ຄົນ ທີ່ກຳລັງກຽມຈະເດີນທາງໄປຮຽນຕໍ່ ຢູ່ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຕົ້ນປີໜ້ານີ້! ທາງສະຖານທູດເອງທີ່ຕາງໜ້າລັດຖະບານຂອງປະເທດອົດສະຕາລີ…