Tag: ທຶນແລກປ່ຽນ

10th January 2020 0

ສາຍສິນລະປະຕ້ອງລອງ ສະໝັກທຶນໄປແລກປ່ຽນສິນລະປະ ວັດທະນາທໍາ ທີ່ອິນໂດເນເຊຍ 2020

By Entertain

ເອົາໃຈສາຍສິນລະປະທີ່ມັກຮັກໃນ ດ້ານການ ຮ້ອງເພງ, ລໍາ, ຟ້ອນ ຫຼື ຫຼິ້ນເຄື່ອງດົນຕີຕ່າງໆ ປັດຈຸບັນມີທຶນໄປແລກປ່ຽນ ທີ່ຈະໃຫ້ໍາວໜຸ່ມລາວ ໄປຮຽນແລກປ່ຽນ ທາງດ້ານສິນລະປະ ແລະ ວັດທະນາທໍາ. ໂດຍເປັນທຶນເຕັມ 100% ຟຮີທຸກຢ່າງ ເດີນທາງຮຽນຮູ້ວັດທະນາທໍາ ແລະ ສິນລະປະ ຢູ່ປະເທດ…