Tag: ທູດລາວທີ່ເກົາຫຼີ

26th February 2020 0

ສະຖານທູດລາວທີ່ເກົາຫຼີ ເລີ່ມແຈ້ງຫາພົນລະເມືອງລາວກ່ຽວກັບໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່

By Education

ເວົ້າໄດ້ວ່າໄວຣັສໂຄວິກ 19 ນັ້ນຖືເປັນພາວະສຸກເສີນທົ່ວໂລກ ທຸກປະເທດລ້ວນເຝົ້າລະວັງ ເຖິງແມ່ນ ສປ ຈີນປົວດີໄປແລ້ວສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ຕາມ, ຫຼ້າສຸດນີ້ໃນວັນທີ 25 ກຸມພາ 2020​ ສະຖານທູດລາວ ປະຈຳ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ແຈ້ງເຖິງນັກສຶກສາ, ຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານຊາວລາວທີ່ອາໄສຢູ່ ສ.ເກົາຫລີ ເລື່ອງການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໂລກ…