Tag: ທ່ານ ຊົມພູ ແກ້ວປັນຍາ

19th March 2020 0

ເສຍໃຈນໍາຄອບຄົວທ່ານ ກັບການຈາກໄປຂອງ ທ່ານ ຊົມພູ ແກ້ວປັນຍາ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

By Entertain

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນໍາກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ກໍຄືລາວເຮົາທີ່ໄດ້ສູນເສຍບຸກຄະລາກອນຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິຂອງຊາດໄປອີກທ່ານໜຶ່ງ ນັ້ນກໍ່ຄື ທ່ານ ຊົມພູ ແກ້ວປັນຍາ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕ້ອງຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈມາຍັງຄອບຄົວແກ້ວປັນຍາ ທີ່ໄດ້ສູນເສຍສະມາຊິກອັນທີເປັນເຄົາລົບຮັກໄປຢ່າງບໍ່ມີວັນກັບຄືນມາອີກ. . ທ່ານ ຊົມພູ ແກ້ວປັນຍາ ຄະນະພັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລຂາພັກຮາກຖານ ຫົວຫນ້າພະແນກສຶກສາ-ກິລາ ນະຄອນຫລວງ ໄດ້ເສຍຊີວິດລົງໃນເວລາ…