Tag: ທ້າວຕື້ຮັບໂທດ

10th May 2021 0

ຮັບວິໄນຕາມຄວາມຜິດ! ທ້າວ ຕື້ ຕໍາຫຼວດສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຮັບວິໄນຈາກຂັ້ນເທິງແລ້ວ ເຫດກະທໍາຜິດຫຼາຍຢ່າງ

By Education

ເຊື່ອວ່ານາທີນີ້ ບໍ່ມີໃຜບໍ່ຮູ້ຈັກຕໍາຫຼວຄົນນີ້ ທ້າວຕື້ ພູໃສ ສີສະຫວັນ ຕໍາຫຼວດຜູ້ເປັນຂ່າວດັງໃນຊ່ວງທີ່ມີການລະບາດໂຄວິດ-19 ຮອບສອງໃນລາວໃໝ່ໆ. ທັ້ງນີ້ພາຍຫຼັງຜູ້ກ່ຽວ ມີປະຫວັດພົວພັນກັບຄົນໄທຜູ້ຕິີດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແລະ ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ສູນປິ່ນປົວໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ວາຍກໍ່ເລື່ອງພາໝູ່ພາຍໃນສູນແຕ່ງກິນ ຄົວແບ້ຢູ່ໃນສູນ ກາຍເປັນຂ່າວດັງຂຶ້ນອີກຮອບ. ຫຼ້າສຸດມີຂໍ້ຕົກລົງຈາກກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້ ມາດຕາ…