Tag: ທໍາລາຍເຄື່ອງໃນໝູຖິ້ມ

24th February 2020 0

ອາວະສານ ເຄື່ອງໃນໝູທີ່ຫຼາຍຄົນມັກ! ປົນເປື້ອນສານພິດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທໍາລາຍຖິ້ມຈໍານວນຫຼາຍ

By Education

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍານະຄອນຫຼວງ ລາຍງານໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ 2020 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກຕຳຫຼວດປ້ອງກັນເສດຖະກິດ ໄດ້ຈັດພິທີທຳລາຍສິນຄ້າຕ້ອງຫ້າມ (ປົນເປື້ອນສານພິດຕ້ອງຫ້າມທີ່ເປັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ) ປະເພດເຄື່ອງໃນໝູ, ງົວ, ຄວາຍ ທີ່ນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງ. ເຄື່ອງໃນໝູ ຖືເປັນອາຫານປະເພດໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນນິຍົມບໍລິໂພກ ຍ້ອນເປັນຂອງທີ່ແຊບ ສາມາດນໍາມາປຸງແຕ່ງໄດ້ຫຼາກຫຼາຍແບບບໍ່ຊໍ້າກັນ ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນ…