Tag: ນາງ ໂສຕິກາ ພິລາຄໍາ

10th April 2020 0

ໂສຕິກາ ພິລາຄໍາ ນາງສັງຂານ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ 2018 ລະດົມເງິນຕ້ານໂຄວິດ ງາມ​ທັງ​ກາຍ ແລະ ໃຈ​ແທ້ໆ

By Entertain

ຄົນດີຂອງສັງຄົມ ລະດົມເງິນຕ້ານໂຄວິດ ນາງ ໂສຕິກາ ພິລາຄໍາ ນາງສັງຂານ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ 2018 ໄດ້ລະດົມທຶນເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອ ວຽກງານຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອ ພະຍາດ ໂຄວິດ ຊຶ່ງລະດົມໄດ້ທັງໝົດຈຳນວນ 6.000.000 ກີບ ແລະ ໃນຈຳນວນນີ້ ນາງສາວ…