Tag: ນາຍ

16th March 2021 0

ຄຳ​ສັນ​ຍາ “ຈະ​ດູ​ແລ​ຕະຫຼອດ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ມື້​ນັ້ນ” ບໍ່​ຢາກ​ເຊື່ອ​ຈະ​ແຍກ​ກັນ​ຢູ່​ແລ້ວ ແຄນ​ລີ້-ນາຍ

By Entertain

ເປັນ​ຂ່າວ​ທີ່​ໜ້າ​ເສົ້າ​ສຳ​ລັບ​ແຟນ​ດາ​ລາ​ຄູ່​ນີ້ ສື່​ບັນ​ເທີງ​ໄທ​ເຜີຍ ຄູ່​ຮັກອາ​ຍຸ​ຫ່າງ​ກັນ 21 ປີ ພະ​ເອກ​ໜຸ່ມ ແຄນ​ລີ້ ແລະ ນາງ​ຮ້າຍ ນາຍ ແຍກ​ກັນ​ຢູ່​ແລ້ວ ຫຼັງ​ແຕ່ງ​ງານ​ກັນ​ໄດ້ 3 ປີ ແລະມີແຜນທີ່ຈະມີທາຍາດນຳກັນ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ເພາະທາງຝ່າຍຊາຍໄດ້ແຍກອອມາຢູ່ຕ່າງຫາກໄລໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ແລະ ສາວນາຍກໍອັນເຟນໜຸ່ມ ແຄນລີ້ໃນໄອຈີພ້ອມ…