Tag: ນຳໃຊ້ພັດສະປອດ

1st March 2020 0

ເລີ່ມມື້ນີ້!ດ່ານສາກົນປາງມອນ ພ້ອມບໍລິການໃນແບບພັດສະປອດ

By Education

ດ່ານສາກົນປາງມອນ ເມືອງຄອບ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ພາຍຫລັງ ເປີດເປັນດ່ານສາກົນໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2020 ຢ່າງເປັນທາງການເປັນຕົ້ນມາ ທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງລະບົບການໃຫ້ບໍລິການ ປັດຈຸບັນລະບົບທຸກຢ່າງແມ່ນສຳເລັດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອ ແລະ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ມີນາ 2020, ເປັນຕົນໄປແມ່ນສາມາດໃຊ້ພັດສະປອດໄດ້ຢ່າງເປັນທາງການ. ດ່ານປາງມອນ ເມືອງຄອບ,…