Tag: ນ້ອງຊາຍນ້ອຍ

12th March 2020 0

ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ນ້ອງຊາຍນ້ອຍກໍຫາແຟນໄດ້ດ້ວຍເວບນີ້ dinkyONE.com

By Entertain

555 ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງລາມົກແຕ່ຢ່າງໃດ ມື້ນີ້ມາເອົາໃຈໜຸ່ມທີ່ບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງກ່ຽວກັບຈຸບ ນັ້ນກໍຄືບໍ່ພໍໃຈໃນນ້ອງຊາຍທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ເກງວ່າຝ່າຍກົງກັນຂ້າມຈະບໍ່ພໍໃຈນໍາ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ກ້າເປີດໃຈມີແຟນ . ແຕ່ດຽວນີ້ຍຸກທັນສະໄໝ ອີຫຍນັງໆ ກໍເກີດຂຶ້ນໄດ້ ເມື່ອມີຜູ້ຄິດຄົ້ນແອັບ ທີ່ໃສ່ຊື່ວ່າ dinky ONE ເວບຫາຄູ່ ທີ່ຫາກໍເປີດໂຕບໍ່ດົນ ພ້ອມສະໂລແກນແບບນີ້ “ເວບໄຊ໌ຫາຄູ່ເພື່ອຜູ້ຊາຍທີ່ຈູ໊ເລັກ” (ເວບໄຊ໌ຫາຄູ່ເພື່ອຜູ້ຊາຍທີ່ມີນ້ອງຊາຍນ້ອຍ) .…