Tag: ນ້ອງໄບ້

23rd March 2021 0

ນ້ອງໄບ້ເສຍໃຈສຸດໃນຊີວິດ ແມ່ຈາກໄປຢ່າງບໍ່ມີວັນກັບຄືນມາ

By Education

ສຸດທີ່ຈະອາໄລຫາແມ່ນ້ອງໄບ້ ພິທີກອນຂ່າວຄູ່ຂັວນຂອງ ສໍລະຍຸດ ທີ່ຈາກໄປຢ່າງບໍ່ມີວັນກັບຄືນມາໃນວັນທີ 23 ມີນາ 2021 ນີ້ ທ່າມກາງຄວາມເສຍໃຈຂອງຄອບຄົວ ພາຍຫຼັງປ່ວຍເປັນມະເຮັງພະຍາດທີ່ຍາກທີ່ຈະເອົາຢູ່. ນ້ອງໄບ້ໄລຍະຫຼັງມານີ້ບາງວັນໄດ້ຫາຍຈາກໜ້າຈໍຂ່າວ ຍ້ອນຕ້ອງໄປເບິ່ງແຍງແມ່ທີ່ປ່ວຍຕິດຕຽງ ເຮັດໜ້າທີ່ລູກໃຫ້ດີທີ່ສຸດຫວັງໃຫ້ແມ່ໄດ້ຢູ່ນຳລູກໄປດົນໆ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍ່ບໍ່ສາມາດຍື້ຊີວິດເພິ່ນໄດ້. ສຳລັບແມ່ຂອງນ້ອງໄບ້ແລ້ວ ໃນທຸກຊ່ວງເວລາດີໆກໍ່ມີເພິ່ນຢູ່ຄຽງຂ້າງສະໝີແມ່ນແຕ່ເວລາໜຸ່ມໂຕ໋ສັກສິດ ມາຂໍແຕ່ງງານແມ່ປ່ວຍຕິດຕຽງບໍ່ສາມາດເມືອເຮືອນໄດ້ພໍ່ພາກັນຈັດພິທີຂໍໝັ້ນຢູ່ໂຮງໝໍໃຫ້ມີແມ່ຮ່ວມພິທີນຳ ມີແມ່ເປັນບຸກຄົນສຳຄັນໃນງານໝັ້ນໝາຍໃຫ້ເພິ່ນດີໃຈລູກສາວຜູ້ທີ່ຮັກດັ່ງດວງໃຈເປັນຝ່ັງເປັນຝາແລ້ວ. ນ້ອງໄບ້ເຄີຍບອກວ່າ ແມ່ຍາມໃດກໍ່ຄືແມ່ແມ່ນວ່າລູກຈະໃຫຍ່ເປັນສາວຮອດໄວທີ່ຕ້ອງດູແລເບິ່ງແຍງແມ່ແລ້ວແຕ່ແມ່ຍັງຄອຍຫ່ວງໃຍສະເໝີ…