Tag: ນໍາເຂົ້າຜ້າປິດປາກ-ດັງ

11th April 2020 0

ຂ່າວດີ! ເດືອນນີ້ຈະມີການນໍາເຂົ້າຜ້າອັດປາກ 2ລ້ານອັນ ແຕ່ກໍານົດລາຄາຂາຍຕາມແຕ່ລະພາກໃນທົ່ວປະເທດ

By Education

ໃນສະພາບທີ່ປະເທດກໍາລັງພົບວິກິດໂຄວິດ-19 ລະບາດ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນການແພດຕ່າງໆເພີ່ມສູູງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜ້າອັດປາກ-ດັງ ທີ່ປັດຈຸບັນໃນທົ່ວໂລກສິນຄ້າດັ່ງກ່າວເລີ່ມຂາດຕະຫຼາດ, ສະເພາະລາວເຮົາເອງ ຍິ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງອາໄສການນໍາເຂົ້າ ບໍ່ສາມາດຜະລິດພາຍໃນປະເທດໄດ້, ຫຼ້າສຸດທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີເຜີຍ ໃນເດືອນເມສານີ້ຈະມີການນໍາເຂົ້າຜ້າປິດປາກ-ດັງຈໍານວນ 2.000.000ຊິ້ນ ເພື່ອແຈກຢາຍຈໍາໜ່າຍໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ໂດຍແບ່ງລາຄາຂາຍຕາມແຕ່ລະພາກ. ໃນວັນທີ 10 ເມສາ 2020 ທ່ານ ສົມຈິດ…