Tag: ນໍ້າປະປາບໍ່ພໍໃຊ້

11th February 2020 0

ຢ່າລືມໂຕ່ງນໍ້າໄວ້! ວັນທີ 13ກຸມພາ 3ເມືອງນີ້ ນໍ້າປະປາຈະບໍ່ພໍໃຊ້

By Education

ລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0306/ນປນຄ ລົງວັນທີ 10 ກຸມພາ 2020 ເຖິງພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ຊົມໃຊ້ນ້ໍາປະປາໃນຂອບເຂດ ເມືອງ ໄຊທານີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ…