Tag: ບຸນກອງເຂົ້າ

18th January 2020 0

ຮູ້ໄວ້ ຮີດ 12 ເດືອນຍີ່ ບຸນກອງເຂົ້າ ເພື່ອບູຊາຄຸນເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດດີໃນປີຕໍ່ໄປ ຊື້ໄດ້ຂາຍໝານ

By Entertain

ຄຶກຄື້ນຫຼາຍປີນີ້ກັບການສະຫຼອງງານບຸນກອງເຂົ້າ ຫຼື ບຸນຄູນເຂົ້າ-ຄູນລານ ເປັນໜຶ່ງບຸນໃນຮີດສິບສອງ ພໍເຖິງເດືອນຢີ່ຂອງທຸກໆປີປວງຊົນລາວກໍຈະຈັດງານບຸນດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ ສໍາລັບເມືອງສັງທອງກໍເລີ່ມຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ວັນທີ 16 ມັງກອນ ໄປຈົນເຖິງວັນທີ 23 ມັງກອນ 2020 ສາມາດເລືອກມື້ມາສໍາຜັດປະເພນີບຸນກອງເຂົ້າ ຫຼື ບຸນກອງເຂົ້າຫອມສັງທອງໄດ້. . ພາຍໃນງານທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກໍາເຊັ່ນ: ພິທີແຫ່ຂະບວນກ້ອນກໍາລັງຕ່າງໆເຂົ້າສູ່ງານບຸນກອງເຂົ້າ (ປີນີ້ພິເສດມີຂະບວນຄາລະວານແຕ່ລະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແຫ່ໄປ), ມີການສະແດງສິນລະປະ,…