Tag: ບຸນຜີໂຂນ

4th March 2020 1

ອົດອີກງານ! ເມືອງປາກລາຍ ແຈ້ງຍົກເລີກຈັດງານບຸນຜີໂຂນ

By Education

ຍ້ອນສະພາບການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັດໂຄວິດ-19 ຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ເຮັດໃຫ້ລາວເຮົາຕ້ອງຄຸມເຂັ້ມໃນຂອດຕ່າງໆ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວເຂົ້າມາສູ່ລາວເຮົາ, ເຊິ່ງລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບມາດຕະການຕ່າງໆ ໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນໃຫ້ຍົກເລີກການຈັດງານຊຸມນຸມຕ່າງໆ ບໍ່ວາ່ຈະເປັນງານປະເພນີ ຫຼື ງານສໍາຄັນຂອງຊາດ, ຫຼ້າສຸດ ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ກໍ່ໄດ້ອອກແຈ້ງການຍົກເລີກການຈັດງານບຸນຜີໂຂນປະຈໍາປີ 2020 ແລ້ວ. ເຊິ່ງແຈ້ງການຂອງຄະນະກໍາມະການຈັດງານບຸນ ເມືອງປາກລາຍ ແມ່ນແຈ້ງຍົກເລີກການຈັດງານເທດສະການບຸນຜີໂຂນປະຈໍາປີ 2020 …

2nd March 2020 0

ຢ່າພາດ! ບຸນຜີໂຂນທີ່ເມືອງປາກລາຍ ຍິ່ງໃຫຍ່ອະລັງການ ເລີ່ມ 4ມີນາ ນີ້

By Education

ເພື່ອເປັນການອະນຸລັກຮັກສາ ເອກະລັກ ວັດທະນະທຳ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ຂອງຊາດ ແລະ ຂອງທ້ອງຖີ່ນ ໃຫ້ເປັນທີ່ເຜີຍແຜ່ ກວ້າງຂວາງ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຕັ້ງໜ້າຊາວເມືອງປາກລາຍ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ເຊີນຊວນທຸກທ່ານ ຍາດພີ່ນ້ອງທັງໄກ້ ແລະ ໄກ ມາທ່ຽວງານເທດສະການ ບຸນພະເຫວດສັນດອນຊາດົກ ແຫ່ງເອກະລັກແຫ່ຜີໂຂນເຂົ້າເມືອງ…