Tag: ບຸບເຟ້ຊີ້ນດາດໝູ

24th February 2020 0

ແບບ​ນີ້​ຖືກ​ໃຈ​ຄັກ …ບ່າວສາວຈັດງານແຕ່ງ ປ່ຽນ​ອາ​ຫານ​ລ້ຽງ​ແຂກ​ເປັນບຸບເຟ້ຊີ້ນດາດໝູ

By Entertain

ອາກາດເຢັນໆຄົງຄິດເຫັນຊີ້ນດາດ, ຊີ້ນຈຸມ ທີ່ນັບວ່າເປັນອາຫານທີ່ຫຼາຍໆຄົນ, ຫຼາຍໆຄອບຄົວມັກກິນ ແຕ່ເລື່ອງນີ້ເປັນການກິນຢູ່ງານແຕ່ງດອງຂອງບ່າວສາວຈາກປະເທດໄທ, ຫາກໍເຄີຍເຫັນຄືກັນ. ໂດຍເຫດຜົນບອກວ່າ: ເວລາຄິດຫຍັງບໍ່ອອກກໍໄປກິນຊີ້ນດາດໝູ ຫຼື ໝູກະທະ (ຄົນໄທເອີ້ນ) ຕະຫຼອດ ດ້ວຍເຫດນີ້ກໍເລີຍຈັດງານແຕ່ງໂດຍລ້ຽງອາຫານເປັນບຸບເຟ, ຊີ້ນດາດເລີຍ … ຈາກ Amarin News ທີ່ໄດເຜີຍແຜ່ພາບ ແລະ…