Tag: ບ່ອນມົ້ວສຸມ

23rd March 2021 0

ອິນເຕີເນັດຄາເຟ່ ຈຸດມົ່ວສຸມໄວລຸ້ນດີແທ້ຢ່າໃຫ້ມີ

By Education

ກາຍເປັນບັນຫາຊຳເຮືອທີ່ແກ້ກັນຍາກ ກ່ຽວກັບຮ້ານອິນເຕີເນັດຄາເຟ່ປັດຈຸບັນກາຍເປັນບ່ອນຫຼິ້ນການພະນັນອອນລາຍກຳລັງແພ່ລະບາດ ແລະ ເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫຼິ້ນຢ່າງແພ່ຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ເຍົາວະຊົນ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ຕິດການພະນັນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເປັນສາເຫດໜຶ່ງຂອງການປຸ້ນຈີ້ຊີງຊັບ ລັກເລັກຂະໂມຍນ້ອຍ, ຂ້າເຈົ້າເອົາຂອງ, ຂີ້ຕົວະຫຼອກລວງເພື່ອເອົາຊັບສິນຂອງຄົນອື່ນເກີດຂຶ້ນບໍ່ເວັ້ນໃນແຕ່ລະວັນ. ໄລຍະຜ່ານມາ, ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ກົມສື່ສານ,…