Tag: ບໍລິຈາກຊ່ວຍຄົນ

13th March 2020 0

ຊາຍໜຸ່ມຈາກໄປຢ່າງມີສຸກ ບໍລິຈາກອະໄວຍະວະໃຫ້ 5 ຊີວິດໄດ້ຕໍ່ລົມຫາຍໃຈໄປຕະຫຼອດການ

By Education

ມີຊາຍໄວ 21 ປີຄົນໜຶ່ງທີ່ປະສົບອຸບັດຕິເຫດ ເຮັດໃຫ້ສະໝອງຕາຍຢູ່ໄປກໍ່ລຳບາກຈິ່ງບໍລິຈາກອະໄວຍະໄວໃຫ້ກັບ 5 ຄົນທີ່ກຳລັງທຸກທໍລະມານ ຍ້ອນອະໄວຍະວະເຫຼົ່ານັ້ນໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ແລ້ວໃຫ້ພວກເຂົາກັບມາມີລົມຫາຍໃຈມີຊີວິດໃໝ່ອີກຄັ້ງ. ໃນນັ້ນໜຸ່ມແບັງ ຊາວໄທທີ່ແຂວງເພັດສະບຸນ ໄດ້ບໍລິຈາກດວງຕາທັງສອງໜ່ວຍ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງທັງສອງຂ້າງໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນທີ່ກຳລັງມີບັນຫາສຸຂະພາບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ສືບຕໍ່ໄປ. ທັ້ງນີ້ມີລາຍງານວ່າ: ໜຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດທາງລົດຈັກ ເມື່ອວັນທີ 3 ມີນາ ຜ່ານມາ ໝໍກວດສອບແລ້ວຢືນຢັນວ່າຜູ້ກ່ຽວມີພາວະສະໝອງຕາຍແລ້ວ ບັນດາແພດໝໍກໍ່ແນະນຳໃຫ້ບໍລິຈາກອະໄວຍະວະອື່ນໄປຊ່ວຍຜູ້ປ່ວຍລາຍໃໝ່…