Tag: ປະຊາຊົນໜີຕາຍຍ້ອນພູເຂົາໄຟພົ່ນຄວັນ

13th January 2020 0

ພູເຂົາໄຟຕາອັນພົ່ນຄວັນສູງ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ 8ພັນຄົນໃນມະນີລາຕ້ອງໜີຈາກພື້ນທີ່ດ່ວນ!

By Education

ເພຈ ຂ່າວສົດ(ປະເທດໄທ) ລາຍງານ ວັນທີ 13 ມັງກອນ 2020 ໃຫ້ຮູ້ເຖິງສະຖານະການວິຕົກກັງວົນ ໃນຟີລິບປິນ ຫຼັງຈາກພູເຂົາໄຟຕາອັນ ເທິງເກາະລູຊອນ ທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກກຸງມະນີລາໄປທາງໃຕ້ປະມານ 50ກິໂລແມັດ ເກີດພົ່າຄວັນພ້ອມເທົ້າຖ່ານໜາຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ ມີໄລຍະທາງເໜືອປາກປ່ອງພູເຂົາໄຟປະມານ 10-15ກິໂລແມັດຕັ້ງແຕ່ວັນອາທິດ ທີ່ຜ່ານມາ ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະຊາຊົນ 8.000ຄົນ ໃນ…