Tag: ປະສົມເປັດ

11th June 2021 0

ປະສົມເປັດລ້າງຫ້ອງນ້ຳ ຫຼວງພີ່ເກືອບໄປໂຮງໝໍບໍທັນ

By Education

ຫຼວງພີ່ຊາວໄທໂພສເຕືອນສະຕິສັງຄົມຫຼັງຕົນໄດ້ຄິດສູດປະສົມນ້ຳຢາລ້າງຫ້ອງນ້ຳຂຶ້ນມາ ຫວັງໃຫ້ລ້າງສະອາດໝົດຈົດແຕ່ກັບກາຍເປັນຜົນຮ້າຍ ຫາຍໃຈບໍ່ອອກຈົນຕ້ອງຫາມກັນສູ່ຫ້ອງມໍລະສຸມ ເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈກອບກູ້ຊີວິດ. ຂ່າວການປະສົມນ້ຳຢາລ້າງຫ້ອງນ້ຳດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 5 ມິຖຸນາຜ່ານມາ ໂດຍແຕ່ເກືອບເຫຼວງພີ່ອົງໜຶ່ງໄດ້ນຳເອົານ້ຳຢາສອງຊະນິດທີ່ມີລິດ ແລະກົດຮຸນແຮງໄປປະສົມເຂົ້າກັນ ເພື່ອຈະຖືຫ້ອງນ້ຳແຕ່ເກືອບເອົາຊີວິດບໍ່ລອດ. ໃນຂໍ້ຄວາມລະບຸວ່າ ຂໍຝາກຄວາມຜິດພາດຄັ້ງນີ້ເປັນອຸທາຫອນ ຂອງມີປະໂຫຍດສອງຢ່າງເມື່ອເອົາມາລວມກັນອາດບໍ່ມີປະໂຫຍດ ແຕ່ຈະໃຫ້ໂທດຜູ້ໃຊ້ໄດ້ ເອົາປະສົບການມາແບ່ງປັນຢ່າພາກັນເຮັດແບບນີ້ເດັດຂາດ. ຫຼວງພີ່ເລົ່າວ່າ ມື້ນັ້ນຕົນຢາກຈະລ້າງຫ້ອງນ້ຳ ຈິ່ງນ້ຳເອົາເປັດ(ນ້ຳຢາລ້າງຫ້ອງນ້ຳ)ມາຖອກລວມກັນກັບໄຮເຕີຊັກຜ້າຂາວ ເພາະຄິດວ່າ ຂະໜາດອັນດຽວປະສິດທິພາບຍັງດີຢ້ຽມສອງອັນລວມກັນຕ້ອງຄັກແນ່ນອນພື້ນຈະສະອາດຂຶ້ນ.…