Tag: ປັກໄຟ

9th October 2020 0

ເຕືອນໄພອີກຄັ້ງ! ນອນເອົາມືກ່າຍປັກໄຟ ບໍ່ໄດ້ຕື່ນອີກເລີຍ

By Education

ແອັດຫວັງວ່າຫຼາຍທ່ານຈະຈື່ໄດ້ ເພາະເພຈຂອງພວກເຮົາເຄີຍນໍາສະເໜີເລື່ອງວນີ້ເພື່ອເປັນອຸທາຫອນແກ່ແຟນເພຈ ຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄັ້ງ ສໍາາລັບເຫດການນອນໃກ້ປັກໄຟ ຫຼືທັງສາກໂທລະສັບທັງຫຼິ້ນແລ້ວເຜີຫຼັບໄປ ຈົນເປັນເຫດໃຫ້ໄຟຊັອດເສຍຊີວິດ. ຄັ້ງນີ້ເຫດການດັ່ງທີ່ແອັດກ່າວມາຂ້າງເທິງ ເກີດຂຶ້ນອີກຄັ້ງ ຢູ່ປະເທດໄທ ແຕ່ເຫັນວ່າມັນເປັນເລື່ອງໃກ້ຕົວ ຈຶ່ງຍົກຂຶ້ນມາເປັນອຸທາຫອນ ໃຫ້ແຟນເພຈໄດ້ມີສະຕິໃນການນໍາໃຊ້ປັກໄຟໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນນີ້ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເປັນເພດຊາຍ ອາຍຸ 51ປີ ນອນເສຍຊີວິດຄາບ່ອນນອນ, ສ່ວນສາເຫດໜ້າຈະມາຈາກຖືກໄຟດູດ ເນື່ອງຈາກຊ່ວງບໍລິເວນແຂນຂວານັ້ນພາດກັບປັກໄຟ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວກໍ່ອາດຈະມີໂລກປະຈໍາຕົວຢູ່ແລ້ວບວກໃສ່ອີກ.…

12th February 2020 0

ອຸທາຫອນ ! ໃຜທີ່ມັກສາກໂທລະສັບໄວ້ ໄພອັນຕະລາຍທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

By Entertain

ມີມາໃຫ້ເຫັນຢູ່ເປັນປະຈໍາກັບເຫດການ, ຫຼື ອຸບັດຕິເຫດທີ່ພາກຊີວິດຂອງຄົນເຮົາໄປແບບບໍ່ຮູ້ໂຕຈາກການຖືກໄຟຟ້າດູດ ຫຼື ຊ໊ອດ ດັ່ງທີ່ຕາມຂ່າວຕ່າງໆທີ່ລົງໄວ້ ໂດຍສະເພາະການທີ່ເຮົາສາກປັກໄຟ ຫຼື ສາກແບັດໂທລະສັບ ແລ້ວ ຫຼິ້ນ ຫຼື ເອົາປັກສຽບໄວ້ຢູ່ໃກ້ ແລ້ວເຜີ ເອົາແຂນ, ຂາ ໂຕ ໄປຊູນຮູປັກສຽບ ເຊິ່ງນັ້ນມັນອາດເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ໄຟຊ໊ອດເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້, ດັ່ງນັ້ນໃຜທີ່ມັກສາກ…