Tag: ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນ 14 ພຶດສະພາ 2020

13th May 2020 0

ຂ່າວດ່ວນ ຂ່າວດີ! ກະຊວງ ອຄ ແຈ້ງ ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນທຸກຊະນິດ ເລີ່ມ 14 ພຶດສະພາ ເປັນຕົ້ນໄປ

By Education

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການເຖິງສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກັສ, ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ໂດຍໃຫ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ. ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເລື່ອງ ແຈ້ງປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດສະບັບເລກທີ…