Tag: ປິດບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

5th April 2020 0

ດ່ວນ! ແຈ້ງປິດໂຮງງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທົ່ວປະເທດ

By Education

ເນື່ອງຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ແຜ່ລາມອອກຢູ່ໃນປະເທດເຮົາ, ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຕ້ອງຮັດແໜ້ນມາດຕະການທີ່ມີຢູ່ເຂັ້ມເຂົ້າອີກ ເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ເຊິ່ງຫຼ້າສຸດ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ປິດການດຳເນີນກິດຈະການຊົ່ວຄາວໂຮງງານຂຸດຄົ້ນປຸງແຕ່ງບໍ່ແຮ່ທາດ ແລະ ບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກໃນທົ່ວປະເທດ. ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສະບັບເລກທີ 0432/ພບ, ລົງວັນທີ 5ເມສາ…