Tag: ປິດຫຼິ້ນວີດີໂອອັດຕະໂນມັດ

2nd January 2020 0

ວິທີປິດຫຼິ້ນວີດີໂອອັດຕະໂນມັດ ເທິງ play store ປະຢັດທັງອິນເຕີເນັດ ແລະ ແບັດເຕີຣີ

By Education

ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະມີຄົນມັກກັນຫຼືບໍ່ ສໍາລັບວິທີນີ້ ແຕ່ Google ຫາກໍ່ເພີ່ມການຫຼິ້ນວີດີໂອແບບອັດຕະໂນມັດໄປຍັງ play store ຂອງລະບົບປະຕິບັດການ Android ເຊິ່ງເຊັ່ນດຽວກັນກັບ NETFLIX, Youtube ແລະ Windows store ຂອງ Windows 10 ແຕ່ເຮົາສາມາດເລືອທີ່ຈະປິດຫຼິ້ນວີດີໂອອັດຕະໂນມັດໄດ້ ດ້ວຍຂັ້ນຕອນການຕັ້ງຄ່າທີ່ແສນງ່າຍດັ່ງນີ້:…