Tag: ປິດໂຮງຮຽນອະນຸບານ

17th March 2020 0

ເປັນທາງການ! ສສກ ອອກແຈ້ງການ ປິດໂຮງຮຽນຈົນເຖິງເດືອນເມສາ 2020

By Education

ເນື່ອງຈາກສະພາບການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ຮຸນແຮງຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ເຮັດໃຫ້ລາວເຮົາຕ້ອງມີມາດຕະການເຂັ້ມງວດເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດດັ່ງກ່າວລະບາດເຂົ້າມາ, ເຊິ່ງຫຼ້າສຸດ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ(ສສກ) ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ປິດໂຮງລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຊົ່ວຄາວນັບແຕ່ວັນທີ 17 ມີນາ ຈົນເຖິງ 21 ເມສາ 2020 ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19.…