Tag: ປູກໝາກມ່ວງນອກລະດູ

23rd February 2020 0

ເປີດ 3ເທັກນິກງ່າຍໆ! ເພີ່ມຜົນຜະລິດໝາກມ່ວງນອກລະດູໄດ້ດີ

By Education

ສະບາຍດີແຟນເພຈ ມືນີ້ແອັດມີເທັກນິກດີໆກ່ຽວກັບການເພີ່ມຜົນຜະລິດໃຫ້ໝາກມ່ວງນອກລະດູມາແບ່ງປັນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ລອງນໍາໄປໃຊ້ນໍາກັນ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ແບບງ່າຍໆ ດ້ວຍ 3ວິທີນີ້. 1 ການເພີ່ມຈໍານວນຍອດອ່ອນດ້ວຍການສີດພົ່ນສານທາງໃບດ້ວຍສານປະສົມຂອງເອທີຟອນກັບໄທໂອຢູເຣຍ ຫຼັງການຕັດແຕ່ງກິ່ງ ເຊິ່ງວິທີເກົ່າຈະໃຊ້ໄທໂອຢູເຣຍພຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ການປະສົມເອທີຟອນລົງໄປຈະຊ່ວຍໃຫ້ເກີດຍອດອ່ອນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເພີ່ມຍອດໄດ້ 40 ຫາ 70% ເມື່ອຍອດຫຼາຍຂຶ້ນຈໍານວນຕາດອກກໍ່ເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນນໍາ 2 ການເພີ່ມຈໍານວນການອອກດອກ ໂດຍການສີດພົ່ນສານທາງໃບດ້ວຍເມພິທວອທຄຣໍໄຣນໃນຊ່ວງການບໍາລຸງຕົ້ນ ວິທີການດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍເສີມປະສິດທິພາບຂອງສານພາໂຄຣບິວທຣາໂຊລ…