Tag: ປ່າຊ້າເຕັມ

20th March 2020 0

ສະເທືອນໃຈແຮງ! ສົບຜູ້ເສຍຊີວິດໃນອີຕາລີລົ້ນປ່າຊ້າ ຕ້ອງອາໄສລົດກອງທັບທະຫານລໍາລຽງໄປຝັງຢູ່ນອກ

By Education

ຂະບວນລົດບັນທຸກຂອງກອງທັບອີຕາລີ ຂົນໂລງສົບຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ແລະ່ນອອກຈາກເມືອງແບກາໂມ ແຄ້ວນລອມບາດີ ທາງເໜືອຂອງອີຕາລີ ເມື່ອຄືນວັນພຸດ 18 ມີນາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກສຸສານໃນເມືອງເຕັມ ບໍ່ມີບ່ອນຫວ່າງສໍາລັບການຝັງສົບໃໝ່ອີກຕໍ່ໄປ ພາບລົດຂົນສົ່ງແລ່ນຕາມກັນເປັນແຖວຍາວສ້າງຄວາມຫົດຫູ່ສະເທືອນໃຈແກ່ຊາວອີຕາລີຈໍານວນຫຼາຍ ເຊິ່ງລະບຸວ່າເປັນໜຶ່ງໃນພາບເສົ້າທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງອີຕາລີ. ສຸສານໃນເມືອງແບກາໂມ ບໍ່ສາມາດຮອງຮັບຜູ້ເສຍຊີວິດ ທີ່ກໍາລັງເພີ່ມສູງຂຶ້ນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ໂດຍເຊື້ອໄວຣັດໂຄວິດ-19 ພາກຊີວິດຄົນໃນເມືອງໄປແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍ 93ສົບ…