Tag: ຜາຖີ່

19th March 2020 0

ວັນປົດປ່ອຍຜາຖີ່ 18 ມີນາ 1968 ວັນສໍາຄັນທາງປະຫວັດສາດຂອງຊາດ

By Entertain

ຈາລຶກ ວັນສໍາຄັນທາງປະຫວັດສາດຂອງຊາດ ! ຜາຖີ່ ເປັນສະຖານທີ່ຕັ້ງ ເລດ້າ ຂອງຈັກກະພັດຕ່າງປະເທດ ເພື່ອບັນຊາການ ໃນການຖິ້ມລະເບີດ ໃສ່ເຂດປົດປ່ອຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃນສະໄຫມສົງຄາມ ແຕ່ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍຢ່າງອົງອາດກ້າຫານ ຈາກ ກໍາລັງການປະຕິວັດລາວ ໃນວັນທີ 18 ມີນາ 1968.…