Tag: ຝາມືອໍລະຫັນ

4th March 2021 0

ໂອໂຢ! ຜົວຕົບສັ່ງສອນເມຍ ຫຼັງຊື້ລົດຈັກໃຫ້ລູກອາຍຸພຽງ 14ປີ ຂັບຂີ້ມາດເກີດອຸບັດເຫດຕໍາເກ໋ງບາດເຈັບສາຫັດ

By Education

ເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນຄລິບທີ່ສ້າງຄວາມຮືຮາ ແລະ ມີສຽງວິພາກວິຈານຈາກສັງຄົມເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ສໍາລັບຄລິບເຫດການຜົວຕົບຫງ່ອນເມຍ ຫຼັງຊື້ລົດຈັກໃຫ້ລູກຊາຍອາຍຸ 14 ປີຂັບໂຫດເກີດອຸບັດເຫດບາດເຈັບສາຫັດ. ເຫດການທີ່ແອັດກ່າວມາຂ້າງເທິງແມ່ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ປະເທດໄທ ແຕ່ເຫັນວ່າມັນເປັນເລື່ອງໃກ້ຕົວ ແລະ ພົບເຫັນຫຼາຍໃນລາວເຮົາ ທີ່ເດັກນ້ອຍອາຍຸບໍ່ຮອດ 18ປີ ມັກຂັບຂີ່ລົດຈັກ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຄືແຂ່ງກັນຕາມທ້ອງຖະໜົນເຊິ່ງມັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ. ທັ້ງນີ້ອີກເຫດຜົນແອັດຢາກຍົກເລື່ອງນີ້ຂຶ້ນມາ ກໍ່ເພື່ອເປັນອຸທາຫອນເຕືອນໃຈ ເຕືອນສະຕິພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ຮັກລູກຢ່າຕາມໃຈລູກຫຼາຍ ຄວນເບິ່ງຕາມຄວາມເໝາະສົມ…