Tag: ພະຍານາກຫຼິ້ນນໍ້າ

26th March 2021 0

ມີຄລິບ! ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວກວ່າໝື່ນຊີວິດ ແຫ່ເບິ່ງພະຍານາກຫຼິ້ນນໍ້າ ກ້ອງຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 2

By Education

ເວົ້າເລື່ອງຄວາມເຊື່ອ ທຸກຄົນມີສັດທາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ແນ່ນອນວ່່າບໍ່ມີໃຜຖືກບໍ່ມີໃຜຜິດ, ບໍ່ມີໃຜສາມາດຕັດສິນໄດ້ວ່າສິ່ງໃດຄວນເຊື່ອຖື ຫຼື ບໍ່ຄວນເຊື່ອຖື ແລະ ທີ່ສໍາຄັນກໍ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດພິສູດ ຫຼື ຢືນຢັນໄດ້ແນ່ນອນວ່າສິ່ງໃດມີຈິງ ສິ່ງໃດບໍ່ມີຈິງ. ທັງໝົດທີ່ແອັດກ່າວມາຂ້າງເທິງແມ່ນຝາກໄວ້ເປັນຂໍ້ຄິດໃຫ້ແຟນເພຈສຶກສາ-ໄອທີ ທີ່ຈະເຫັນພາບຕໍ່ໄປນີ້ ໃຫ້ໃຊ້ວິຈາລະນະຍານ ສັ່ງຊາເບິ່ງສິ່ງທີ່ຕົນເອງພົບເຫັນວ່າມັນຄືຫຍັງ ແລະ ເຊື່ອໄດ້ແທ້ ຫຼື ບໍ່?…