Tag: ພະລັງງານ

9th January 2020 0

ລົງທຶນ30 ລ້ານໂດລາ ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານແປຮູບຂີ້ເຫຍື້ອ ຜະລິດເປັນພະລັງງານທົດແທນ

By Admin

Vientiane Mai, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ນວ) ຈັດພິທີວາງສີລາລືກໂຄງການກໍ່ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານແປຮູບຂີ້ເຫຍື້ອ ຜະລິດເປັນພະລັງງານທົດແທນຢູ່ສະໜາມບໍາບັດຂີ້ເຫຍື້ອຫຼັກ 32 ບ້ານຜາສຸກ ເມືອງໄຊທານີ ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີມູນຄ່າໂຄງການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ 30 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ ປະມານ 266 ຕື້ກີບ ຂະນະທີ່ທຶນຈົດທະ ບຽນ 9.000.000…