Tag: ພັກຊົດເຊີຍ

3rd March 2020 0

ກໍານົດເອົາວັນທີ 9ມີນາ ພັກຊົດເຊີຍວັນແມ່ຍິງປີນີ້

By Education

ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ທີ 8 ມີນາປເປັນວັນສຳຄັນຄັນຕໍ່ແມ່ຍິງທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງໃນທຸກໆປີພວກເຮົາໄດ້ພ້ອມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສຳຄັນດັ່ງກ່າວຢ່າງມີເນື້ອໃນຄວາມໝາຍ, ເຊິ່ງປີນີ້ວັນແມ່ຍິງຖືກມື້ວັນອາທິດ (ວັນພັກລັດຖະການ) ສະນັ້ນ ລັດຖະບານ ຈິ່ງກຳນົດເອົາວັນທີ 09 ມີນາ 2020 (ກົງກັບວັນຈັນ) ເປັນມື້ພັກຊົດເຊີຍ. ໂດຍອີງຕາມແຈ້ງການ ຂອງຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 293 ລົງວັນທີ…