Tag: ພາຍຸລະດູຮ້ອນ

3rd March 2020 0

ໜັກຫຼາຍ!ພາຍຸລະດູຮ້ອນເຂົ້ານະຄອນຫຼວງມື້ຄືນນີ້

By Education

ພາຍຸລະດູຮ້ອນພັດເຂົ້ານະຄອນຫຼວງມື້ຄືນນີ້ ຫຼາຍເມືອງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ນັບແຕ່ເມືອງສັງທອງ, ຫາດຊາຍຟອງ ແລະສີສັດຕະນາກ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ຫຼາຍຕົ້ນຫັກທັບເຮືອນຊານ ແລະພາຫະນະເສຍຫາຍສົມຄວນ. . ຕາມລາຍງານຈາກປະຊາຊົນແຕ່ຫົວຄໍ່າຂອງວັນທີ 2 ມີນາ 2020 ພາຍຸລົມຝົນປະສົມກັບໝາກເຫັບໄດ້ພັດ ເມືອງສັງທອນເຮັດໃຫ້ອາຄານເຮືອນຫຼາຍຫຼັງຖືກປີວຫາຍໄປ, ຂະນະທີ່ເຂດບ້ານສ້າງເຫວີຍ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກໍ່ມີຕົ້ນໄມ້ຫັກຂວາງທາງ, ທັບລົດ ແລະ…