Tag: ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ

6th April 2020 0

ຕົວເລກເພີ່ມຂຶ້ນອີກແລ້ວ ພົບເພີ່ມ 1 ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດໃນລາວ

By Education

ບັນຫາການລະບາດຂອງເຊື້ອໂຄວິດຄົງບໍ່ຢຸດງ່າຍ ແຕ່ກຳລັງປະກົດໂຕໃນໄລຍະທີ່ພວກເຮົາຢຸດຢູ່ເຮືອນນີ້ ສະນັ້ນຈົ່ງສືບຕໍ່ປະຕິບັດຄຳສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກ ແລະພວກເຮົາຈະປອດໄພ. ຕາມຜົນການອັບເດດມື້ນີ້ ວັນທີ 6ເມສາ 2020 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມອີກ 1 ກໍລະນີ ຍອດລວມທັງໝົດຢູ່ທີ່ 12 ກໍລະນີ ຈາກການກວດຫາເຊື້ອທັງໝົດ 621 ຄົນ. ໃນວັນທີ 6 ເມສາ…