Tag: ພົບ​ເຮືອ​ບູ​ຮານ

9th April 2020 0

ຊາວ​ບ້ານ​ປາກ​ກະ​ດິງພົບເຮືອບູຮານໄມ້ຕະຄຽນທອງຄຳຂຶ້ນຈາກໃຕ້ນ້ຳ​ກະ​ດິງ

By Entertain

ພົບເຮືອບູຮານເປັນໄມ້ຕະຄຽນທອງຂຶ້ນຈາກໃຕ້(ນ້ຳກະດິງ)ສົດໆຮ້ອນໆ . . ວັນ​ທີ 9 ເມ​ສາ 2020.. ​ກຳ​ລັງ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ . ທີ່ ບ້ານ ປາກກະດີງ ເມືອງ ປາກກະດີງ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ