Tag: ມະນຸດຫ້ອງແອ

17th January 2020 0

ບົດແນະນຳດີໆຊ່ວຍ ມະນຸດຫ້ອງແອບໍ່ໃຫ້ຕົກຕັ່ງ

By Education

ທີ່ຜ່ານມາມີຂ່າວໃຫ້ເຫັນມາໂດຍຕະຫຼອດເລື່ອງບໍລິສັດປິດ ພະນັກງານນັບຮ້ອຍຕົກວຽກສາຍຟ້າແລບ ແຕ່ນັ້ນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ສ່ວນບ້ານເຮົາຍັງບໍ່ມີຂ່າວລາຍງານການປິດຕົວຂອງບໍລິສັດ ຫາກມີກໍລະນີການພະນັກງານຕົກວຽກຫຼາຍ ຍ້ອນສະພາບເສດຖະກິດລາຍຮັບບໍ່ກຸ້ມລາຍຈ່າຍ ທຸກອົງກອນທີ່ກຸ້ມຕົນເອງຈິ່ງຕ້ອງຄັດສັນພະນັກງານທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບອອກ ແລະຮັກສາໄວ້ເທົ່າທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ.   ເວົ້າໄດ້ວ່າທຸກວັນນີ້ພະນັກງານກິນເງິນເດືອນ ຫຼື ທີ່ເວົ້າກັນວ່າມະນຸດຫ້ອງແອນັ້ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕົກວຽກໄດ້ຕະຫຼອດ ສະນັ້ນບາງຂໍ້ແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນຳມາເປັນບົດຮຽນໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນພາວະສ່ຽງຕົກວຽກໄດ້ນຳໄປຄິດພິຈາລະນາ ແລະກຽມການແຕ່ເນີ້ນໆກ່ອນທີ່ທຸກຢ່າງຈະສວາຍເກີນໄປ. ອາຈານກາບແກ້ວ ທຳມະວົງ ນັກຂຽນໜຸ່ມ, ນັກສ້າງແຮງບັນດານໃຈໄດ້ຝາກຂໍ້ຄິດດີໆໄວ້ວ່າ ຖ້າບໍ່ຢາກຕົກວຽກເປັນຄົນໄຮ້ຍາດຂາດມິດໃນປະຕິບັດຕົນດັ່ງນີ້ 1.…