Tag: ຣັດເຊຍ-ລອນດອນ

16th March 2021 0

ມ້າພາທ່ຽວເສັ້ນທາງຍາວໄກ 15.000 ກີໂລແມັດ ຂໍໃຫ້ຮອດຢ່າງປອດໄພ

By Education

ຈະເຮັດຫຍັງຢູ່ໃສຖ້າໄດ້ຂອງຄູ່ໃຈໄປໃສໄປກັນ ຍິ່ງວ່າໄປທ່ຽວຖ້າໄດ້ພາຫະນະຄູ່ໃຈຍິ່ງມ່ວນໄປຕິກໆ ແຕ່ຕິເປັນສິ່ງມີຊີວິດລົດດັ້ງເດີມ ໃຊ້ມ້າພາທ່ຽວເດີນທາງດ້ວຍຄວາມເໜັດໜາວໄປດ້ວຍໄລຍະທາງຍາວໄກເຖິງ 15.000 ກິໂລແມັດ ຈາກຣັດ-ອັງກິດຖືວ່າບໍ່ທຳມະດາເລີຍ. ກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວຣັດເຊຍໄດ້ນຳໃຊ້ມ້າເປັນພາຫະນະເດີນທາງຈາກເມືອງໂອມກາກອນ ທາງຕາເວັນອອກໄກຂອງຣັດເຊຍໄປຍັງລອນດອນຂອງອັງກິດດ້ວຍໄລຍະທາງຍາວໄກເຖິງ 15.000 ກິໂລແມັດ ເພື່ອກິນລົມຊົມວິວທ່າມກາງທະເລຫິມະຂາວກວົະໄປທົ່ວທຸກສາລະທິດ. ມ້າທີ່ໃຊ້ເດີນທາງຄັ້ງນີ້ເປັນມ້າພື້ນເມືອງມ້າພັນຍາກຸດທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດໜາວເຢັນ, ເຊິ່ງຝຸງມ້າທີ່ຮ່ວມເດີນແມ່ນມີອາຍຸລະຫວ່າງ 8-14 ປີ. ຄະນະຮ່ວມເດີນທາງໄດ້ອອກຈາກຕົ້ນທາງຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມີນາ 2021…