Tag: ລະດູຮ້ອນ

10th March 2020 0

ມັນມາອີກແລ້ວ ຢ່າຢູ່ໃກ້ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ກັບສິ່ງປຸກສ້າງ

By Education

ພາຍຸເຂດຮ້ອນ ຈະມາພ້ອມຟ້າຝົນລົມແຮງ ແລະໝາກເຫັບສະນັ້ນ ຖ້າຮູ້ຂ່າວລ່ວງໜ້າທຸກຄົນຕ້ອງມີສະຕິລະມັດລະວັງໃນການໃຊ້ຊີວິດເປັນຕົ້ນຖ້າມີຝົນຕົກລົມແຮງ ຕ້ອງຢູ່ໃຫ້ຫ່າງຈາກຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ ແລະອາຄານປຸກສ້າງ ເພື່ອຄວາມປອດໄພທາງຊີວິດ ແລະຊັບສິນຂອງຕົວທ່ານເອງ, ຊຸດນີ້ບໍ່ເວັ້ນທັງໃນພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະພາກໃຕ້ນັບແຕ່ວັນທີ 11-14 ມີນາ 2020 ນີ້ ຕາມແຈ້ງການຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມ. . ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ…