Tag: ລາຄານໍ້າມັນ 10 ມີນາ

9th March 2021 0

ຮີບໄປໃສ່ນໍ້າມັນໄວ້! ແຈ້ງການປັບລາຄາຂຶ້ນອີກ ເລີ່ມມື້ອື່ນເປັນຕົ້ນໄປ

By Education

ລັດອອກແຈ້ງການປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ສະເພາະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລາຄານໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ ປັບຂຶ້ນ 280 ກີບຕໍ່ລິດ, ແອັດຊັງທໍາມະດາ ປັບຂຶ້ນ 270 ກີບຕໍ່ລິດ, ສ່ວນກາຊວນ ປັບຂຶ້ນ 250 ກີບຕໍ່ລິດ ໂດຍລາຄາໃໝ໋ນີ້ ໃຫ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນັບແຕ່ເວລາ 6:00ໂມງ ຂອງວັນທີ 10…