Tag: ລ້ຽງໄກ່ຂາຍ

28th February 2020 0

ເຈົ້າແມ່ໄກ່ຕີ ເອົາດີດ້ານການລ້ຽງ ຈົນມີລາຍຮັບຫຼັກ20 ລ້ານຕໍ່ເດືອນ

By Education

ນີ້ແລນໍທີ່ເພິ່ນວ່າ ທຸກອັນລ້ວນມີຂໍ້ດີຂອງມັນ, ຄົນມັກເກມຕ້ອງສຶກສາໃຫ້ທ່ອງແທ້ຈົນມີລາຍຮັບຈາກເກມ, ຄົນມັກໄກ່ຖ້າເອົາດີກັບໄກ່ຢ່າງວິຊາກໍ່ສາມາດມີລາຍຮັບລ້ຽງຊີວິດໄດ້ຈາກໄກ່ ດັ່ງສາວງາມລາຍນີ້. ຈະເວົ້າໄປແລ້ວທຸກວົງການມີຊ່ອງທາງຂອງມັນ ໃນການສ້າງລາຍຮັບຈະຕ່າງກັນທີ່ມຸມມອງຂອງແຕ່ລະຄົນ ຕົວຢ່າງໄກ່ຕີກໍ່ມີເວດວົງຂອງເຂົາ ມີຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄົນທີ່ສາມາດສ້າງຖານະໄດ້ຈາກຄວາມມັກໄກ່ແລ້ວລ້ຽງເປັນທຸລະກິດ ສ້າງເງິນຈາກການຂາຍລູກໄກ່, ໄກ່ພໍ່ແມ່ພັນ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ຂາຍໄຂ່ກໍ່ຍັງໄດ້ລາຄາແພງເລີຍ. ມື້ນີ້ແອັດຈະນຳເອົາບຸກຄົນໆໜຶ່ງມາແນະນຳ ເປັນສາວໄທຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານເຮົານີ້ເອງ ສາວຄົນນີ້ຊື່ວ່າ ພະຣົມນັດ ປະຈຸບັນອາຍຸ 24 ປີ…