Tag: ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ 19

18th March 2020 0

ມື້ນີ້ …​ຈີນທົດລອງໃຊ້ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດອັກເສບປອດໂຄວິດ-19 ເທື່ອທໍາອິດ

By Entertain

ວັນທີ 18 ມີນາ 2020 ສປ ຈີນໄດ້ເລີ່ມທົດລອງນໍາໃຊ້ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດອັກເສບປອດໂຄວິດ-19 ຄັ້ງທໍາອິດ ໂດຍໄດ້ຮັບການພັດທະນາຕົວຢາ ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຊີວະວິທະຍາດຍາສົງຄາມຊີວະພາບ ຂອງທະຫານ ຂະນະທີ່ແຫລ່ງຂ່າວເເດລີເມວຂອງປະເທດອັງກິດ ອ້າງວ່າ ຖ້າຈີນປະສົບສໍາເລັດທົດລອງ ແລະ ຜະລິດວັກຊີນຕ້ານໄວຣັສໂຄວິດຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດຈີນກາຍເປັນທໍາອິດໃນໂລກ ທີ່ມີຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດໃນຍຸກນີ້. . ທ່ານ ເຊີນ ເຫວີ່ຍ…