Tag: ວັງວຽງມ້າງຕູບ

17th March 2021 0

ວັງວຽງເຮັດແທ້ ມ້າງສິ່ງກີດຂວາງປິດບັງຄວາມງາມຂອງທຳມະຊາດ

By Education

ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນມີຄວາມພະຍາຍາມຈະປັບປຸງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆພາຍໃນຕົວເມືອງໃຫ້ກັບມາຄືກຄື້ນງົດງາມຄືເກົ່າ ແລະງາມກວ່າໃນທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງໜຶ່ງສະເໜຄວາມງາມຂອງເມືອງວັງວຽງຄືນ້ຳຊອງ, ແມ່ນ້ຳທີ່ໄຫຼຜ່ອນໂຕເມືອງ ແລະມີຜູ້ຄົນໄປພັກຜ່ອນເຊີຍຊົມບໍ່ຂາດໃນແຕ່ລະວັນ. ຍ້ອນນ້ຳຊອງເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເມືອງວັງວຽງ ແລະເປັນດັ່ງສາຍເລືອດຂອງປະຊາຊົນເມືອງວັງວຽງ, ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງຈິ່ງເຫັນວ່າຄວນຮັກສາສາຍນ້ຳແຫ່ງນີ້ໃຫ້ສະອາດສົດໃສຕະຫຼອດການ, ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີແຈ້ງການອອກໄປແລ້ວບໍ່ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດນຳເອົາສິ່ງປຸກສ້າງໄປກວມເອົາເຂດສະຫງວນ ແຕ່ດ້ວຍທຸລະກິດເຫັນວ່າບໍ່ໄດ້ມີການທັບມ້າງຕາມແຈ້ງການ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈິ່ງຕ້ອງລົງມືເອງ. ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ກິດຈະການ ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານກິນດື່ມ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ຢູ່ແຄມນໍ້າຊອງ ເມືອງວັງວຽງ…