Tag: ວັດປ່າຖໍ້າພຣະລືສີ

20th February 2020 0

ບຸນສົມໂພດໃຫຍ່ ທີ່ວັດປ່າຖໍ້າພຣະລືສີ ບ້ານໃຫມ່ ໃນວັນທີ 22-23 ນີ້

By Entertain

ສາຍບຸນຫ້າມພາດ, ເອົາແຕ່ບຸນມາຝາກຊ່ວງນີ້ ໃນວັນທີ 22-23 ນີ້ ທີ່ວັດປ່າຖໍ້າພະລືສີຈະມີພິທີເຮັດບຸນສົມໂພດໃຫຍ່ ຄ.ສ 2020 ພ.ສ 2562 ໃຜທີ່ມີຄວາມສະດວກຢາກໄປຮ່ວມເຮັດບຸກໍສາມາດໄປໄດ້ ວັດປ່າຖໍ້າພຣະລືສີ ຕັ້ວງຢູ່ບ້ານໃຫມ່ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ຕອນແລງ: ວັນເສົາ ວັນທີ 22 ກຸພາ…