Tag: ວິທະຍາສາດ

13th December 2019 0

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເປີດໂຄງການ “ນ້ອງຢາກເປັນນັກວິທະຍາສາດ”

By Admin

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະພັດທະນາເຍົາວະຊົນໃຫ້ມີຄວາມມັກ ແລະ ໄຝ່ຝັນຢາກເປັນວິທະຍາສາດ ດ້ວຍການສະແດງອອກທາງດ້ານຄວາມກ້າຫານ, ກ້າຄິດ, ກ້າເຮັດ ແລະ ກ້າສະແດງອອກ ເພື່ອສ້າງຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນບຸກຄະລາກອນທີ່ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນອະນາຄົດ. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ມີພິທີເປີດໂຄງການ “ນ້ອງຢາກເປັນນັກວິທະຍາສາດ” ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງ ກວຕ, ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ບັນດິດ.…