Tag: ວິທີເລືອກຊື້ຄອມ

28th January 2020 1

ກ່ອນຊື້ຕ້ອງສຶກສາໃຫ້ດີ! 7 ວິທີເລືອກຊື້ຄອມໃຫ້ເຂົ້າກັບປີ 2020

By Education

ໃກ້ໝົດເດືອນແລ້ວສໍາລັບເດືອນທໍາອິດຂອງປີ 2020 ຂໍໃຫ້ເປັນປີທີ່ດີຂອງທຸກໆຄົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຊ້ຊີວິດ, ໜ້າທີ່ການງານ, ຄວາມຮັກ, ສຸຂະພາບ ຫຼື ກະທັ້ງການຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍຊື້ເຄື່ອງຂອງໃຊ້ຕ່າງໆ ກໍ່ຂໍໃຫ້ພົບແຕ່ແນວດີມີຄຸນນະພາບທັນຍຸກທັນສະໄໝ ໂດຍສະເພາະແມ່ຄອມພິວເຕີຕ້ອງເລືອກລຸ້ນທີ່ເໝາະສົມກັບການໃຊ້ງານໃນແຕ່ລະຍຸກສະໄໝ ເຊິ່ງມື້ນີ້ແອັດມິນໄດ້ຫາຂໍ້ມູນການເລືອກຊື້ຄອມໃຫ້ເຂົ້າກັບປີ 2020 ມາຝາກແຟນເພສທຸກທ່ານ. 1 ເລືອກ CPU GEN ຫຼ້າສຸດ: CPU…