Tag: ສະເໜີປິດໂຮງຮຽນອະນຸບານ

16th March 2020 0

ດ່ວນ! ສພກ ສະເໜີປິດໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຊົ່ວຄາວ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

By Education

ຕໍ່ກັບສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍເປັນວົງກ້ວາງຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ເຮັດໃຫ້ລາວເຮົາຕ້ອງມີມາດຕະການເຄັ່ງຄັດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍຫຼາຍວິທີທາງ ເຊິ່ງຫຼ້າສຸດ ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 (ສພກ) ສະເໜີ ປິດຊົ່ວຄາວໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ເພື່ອຍົກສູງມາດຕະການເຝົ້!ລະວັງໂຄວິດ-19. ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງ ສພກ…