Tag: ສະໜາມໄຊ

13th June 2021 0

ດີ​ໃຈ​ນຳ ອ້າຍ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ ພໍ່​ແມ່​ຊາວ ສະ​ໜາມ​ໄຊ ເຮືອນ ທີ່ສ້າງໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພສັນເຂື່ອນແຕກ ຄາດ​ຈະ​ສຳ​ເລັດ​ທ້າຍ​ປີ​ນີ້

By Entertain

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຮືອນຈໍານວນ 700 ຫລັງ ຢູ່ບ້ານດົງບາກໃໝ່ຫີນຄໍາ, ບ້ານຫີນລາດ, ບ້ານດອນບົກໃໝ່ແສງຈັນ ແລະ ບ້ານສະໝອງໃໝ່ປີນດົງ, ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຊວງອັດຕະປື ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ສັນເຂື່ອນ D ຂອງເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ໃນໄລຍະເດືອນກໍລະກົດ 2018-ພຶດສະພາ 2021 ມູນຄ່າ 24.500.000 ໂດລາສະຫະລັດ,…

27th December 2019 0

ຊາວເມືອງສະໜາມໄຊ ຮຽນຮູ້ວິທີຮັບມືກັບໄພພິບັດໄວ້

By Entertain

ອົງການກາແດງລາວໄດ້ຖ່າຍຖອດບົດຮຽນ   ການກູ້ໄພສຸກເສີນ, ພາຍໃຕ້ໂຄງການຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດ, ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື ໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດຂັ້ນບ້ານທີ່ຢູ່ລຽບຕາມລ້ອງແມ່ນ້ຳເຊກອງ, ເຊປຽນ ເຊີ່ງມີ: ບ້ານ ຫາດອຸດົມໄຊ, ບ້ານຫີນສົມບັດ, ບ້ານຕະເງົາ, ບ້ານຫາດຍາວ ແລະ ບ້ານສົ້ມປ່ອຍ. ພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານໄພພິບັດແກ່ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນ…