Tag: ສະໝັກງານ

10th March 2021 0

ໃຜຢາກເຮັດວຽກນຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດຮີບດ່ວນເລີຍ

By Education

ໂອກາດດີໆສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມໃຝ່ຝັນຢາກເຮັດວຽກນຳລັດ ເພື່ອຄວາມສະບາຍຍາມແກ່ເຖົ້າມາຮອດແລ້ວ ມື້ນີ້ເລີຍຢ່າລໍຊ້າ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດລໍຖ້າທ່ານໄປເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເພິ່ນຢູ່.   ສຳລັບສາລາທີ່ເພິ່ນຕ້ອງການປະກອບມີ ຜູ້ຮຽນຈົບກົດໝາຍ, ພົວພັນສາກົນ, ພາສາສາດ, ນິຕິສາດ, ລັດຖະສາດ, ການເມືອງການປົກຄອງ ໃຜຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂເທິງນີ້ໄປສະໝັກໄດ້ເລີຍ ຖ້າໄກ້ກໍຍິນດີນຳ, ບໍໄດ້ກໍບໍຕ້ອງເສຍໃຈ ທຸກບັນຫານັ້ນມີທາງແກ້ ທຸກອາຊີບລ້ວນມີຂໍ້ດີ ບໍ່ຈຳເປັນເປັນລັດຖະກອນສະເໝີໄປ.