Tag: ສະໝັກວຽກ

10th August 2020 0

ຂ່າວດີມາອີກແລ້ວ! 1000ຕໍາແໜ່ງງານລໍຖ້າຢູ່ 6 ສາຍງານນີ້ຕ້ອງສະໝັກດ່ວນ

By Education

ນັບວ່າເປັນຂ່າວດີຂ່າວດີທີ່ສຸດໃນຕອນນີ້ເລີຍ ຫາກໃຜຍັງວ່າງວຽກວ່າງງານ ຢ່າພາດເດັດຂາດ ໂດຍສະເພາະສາຍຊ່າງ ຫາກໃຜໄດ້ວຽນີ້ນຍອກຈາກຈະໄດ້ເງິນແລ້ວ ຍັງລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ ພ້ອມທີ່ພັກອາໄສຢູ່ແບບຟຣີໆ ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆທັງສິ້ນ. ເຊິ່ງຕໍາແໜ່ງວຽກທີ່ຕ້ອງການມີຄືຊ່າງໄຟຟ້າ, ວິຊາການ ໄຟ້ຟ້າ ທີ່ມີປະສົບການສູງ 50-100 ຄົນ ເງິນໄດ້ເປັນມື້ 200.​000 ກີບ/ມື້,  ພ້ອມລ້ຽງເຂົ້າ…

27th April 2020 2

ໜ້າສົນໃຈ! ຕ້ອງການພະນັກງານຝ່າຍຜະລິດຈໍານວນຫຼາຍພ້ອມມີທີ່ພັກ ແລະ ລົດຮັບສົ່ງໃຫ້

By Education

ເປັນຂ່າວດີສໍາລັບໃຜທີ່ກໍາລັງຫວ່າງວຽກ ຫຼື ຢາກປ່ຽນວຽກໃນຕອນນີ້ ໂດຍມີໂຮງງານຍີ່ປຸ່ນທີ່ຍ້າຍການຜະລິດມາເປີດຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຝ່າຍຜະລິດເຂົ້າປະຈໍາຢູ່ໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດ,ເອເລັກໂທນິກ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຈໍານວນຫຼາຍເຖິງ 200 ຄົນ. ເຊິ່ງສິ່ງຕອບແທນທີ່ພະນັກງານຈະໄດ້ຮັບມີ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1,4ລ້ານຂຶ້ນໄປ, ມີເງິນໂບນັດປະຈໍາປີ, ມີເງິນຂະຫຍັນໃນແຕ່ລະເດືອນ, ມີຫໍພັກພະນັກງານ, ມີລົດຮັບສົ່ງ, ມີໂຮງອາຫານ, ມີປະກັນສັງຄົມ, ມີເງິນລ່ວງເວລາໃຫ້…

13th January 2020 0

ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ Site Engineer ແລະ Wireless Network Optimization Engineer ສະໝັກເລີຍ

By Entertain

ໃຜທີ່ຮຽນຈົບຈາກວິຊາໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ມີປະສົບການ ທີ່ກໍາລັງຊອກວຽກຢູ່ສະໝັກເລີຍເປັນຄອບຄົວໜຶ່ງກັບ COMBA ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າປະຈຳລາວ ເພາະປັດຈຸບັນເພິ່ນກໍາລັງຊອກເພື່ອນຮ່ວມງານຢູ່ 2 ຕໍາແໜ່ງ ຕໍາແໜ່ງລະ 4 ຄົນ ຕາມລາຍລະອຽດນີ້: ຕໍາແໜ່ງ 1: Site Engineer 4 ຄົນ, ຕໍາແໜ່ງ…